سوابق سمپاشی تخصصی

سوابق درخشان کاری شرکت دلیلی بر اعتماد شما به تخصص ماست.


هدف مانیل به سلامت آگاهانه درسطح جامعه است.

شرکت خدمات سمپاشی اطلس ،باهمكاری متخصصین بهداشت محیط و متخصصین دفع آفات کشاورزی ،درخصوص دفع آفات بهداشتی وشهری از جمله انواع حشرات موذی و جوندگان شهری ارائه خدمات تخصصی می‌نماید.

اعمال شیوه های غیرعلمی توسط افراد غیر متخصص در سمپاشی علاوه برعدم تاثیر مطلوب درمبارزه باحشرات سبب آلودگی محیط زندگی افرادشده وراه رابرای بروزانواع سرطان وبیماریهای مختلف بازمیكند.

متخصصان این شرکت با بهره‌گیری ازدانش خود درخصوص سم‌شناسی و بیولوژی حشرات ونحوه اثرآفات بهداشتی برسلامت افراد با اولین تماس جهت رفع مشكل شما دركنارتان خواهند بود.

سوابق ما

تجریه ما در سمپاشی
تخصص ما


سمپاشی سوسک ریز آشپزخانه

99%

سمپاشی موش

80%

سمپاشی سوسک فاضلابی در مجتمع‌ها

75%

سمپاشی ساس

50%

سمپاشی اطلس
برخی از مشتریان ما

Client 1
Client 3
Client 4
Client 2